Dent Eliášova

Navrhla jsem vizuální styl stomatologická ordinace Zuzany a Milana Lichnovských.

Hlavním grafickým motivem je vlnovka, jejíž tvar je odvozen z linií schematicky znázorněné zubní stoličky. Prvek vlnovky jsem dále rozvinula v návazných ilustracích kartáčku nebo zubní pasty. Vytvořila jsem rovněž sadu originálních ikonek a připravila grafiku pro webové stránky ordinace.

Vizuální identita je navržena tak, aby působila moderním a klidným dojmem, čemuž dopomáhá zvolená modro-šedá barevnost.

KLIENT: ZUZANA LICHNOVSKÁ
OBLAST: VIZUÁLNÍ IDENTITA