Igor Hubinský – advokátní kancelář

V advokátní kanceláři Igora Hubinského na případy nahlíží z různých stran tak, aby našli nejlepší cestu k řešení konkrétní právní kauzy. Nová značka, kterou jsem kanceláři navrhla, tematizuje právě tento komplexní přístup – vícero pohledů na jednu věc.

Vytvořila jsem vizuální styl, kterému dominuje specifický monogram. Využila jsem podobnost mezi písmeny I a H a propojila je do jednoho tvaru. Vzniknuvší grafický symbol otáčením mění svůj obsah – jednou je to písmeno I jako Igor, podruhé H jako Hubinský. Značka tedy obsahuje dvě „různé“ rovnocenné verze symbolu.

Stejným principem jsem přistoupila i k vytvoření sady ikon – vykřičník, značící problém, se otáčí v symbol informace. Podobně se otáčí i šipka mířící k zemi a symbol palce ukazujícího dolů se mění v palec nahoru.

Přestože celá identita stojí na nekonvenčním principu animovaného loga, udržela jsem ji vizuálně seriózní a velmi elegantní. Využila jsem odstíny temně zelené či valéry béžové a patkové písmo s klasickou kresbou.

Garantem mé práce na značce byla Míša Bartáková z Bartvisions, které vděčím za cenné rady a správné nasměrování.

KLIENT: IGOR HUBINSKÝ
OBLAST: VIZUÁLNÍ IDENTITA ZNAČKY